Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronatiltak 04.01.2021

Ål kommune

 • Vidaregåande skule og ungdomsskule er på raudt nivå. Det betyr heimeundervisning i kombinasjon med skule, elevane må hente utstyret sitt i løpet av dagen. Munnbindpåbodet gjeld alle over 12 år, dvs. ungdomsskulen
 • Barneskulane og barnehagane har vanleg gult nivå, ikkje heimekontor for tilsette i skular og barnehagar
 • Idrettshall og basseng: kan brukast av bhg og barneskular i gult nivå,
  NB! Skjerpa rutinar i garderobane!
 • Vaksenopplæringa: Heimeundervisning for klasse med høgt nivå, elles undervisning og munnbindpåbod
 • Kulturskulen: Digital heimeundervisning i 2 veker
 • Heimekontorløysing for dei som kan jobbe like godt heimefrå etter avtale med leiar, minus avd-leiarar i institusjonar
 • Tingstugu: stengt, men kan ta i mot besøk
 • Dagsenter/varmestugu: Halde ope med inntil 10 brukarar 
 • Idrettshall kveldstid og offentleg bading: Stengt i 2 veker 
 • Ål kulturhus: Biblioteket kan halde ope med antalsgrense
 • Kino stengt i 2 veker 
 • All fritidsaktivitet innandørs: Stengt i 2 veker 
 • Frivilligsentral: Seniordans avlyst i 2 veker 
 • Tilsyn naudsynt 
 • Munnbind: Innbyggjarane må ordne dette sjølve med unnatak av dei brukarar i helse som får dette. Tilsette i skule/bhg/vaksenopplæringa får munnbind på arbeid, og u-skule-elevar får munnbind viss dei manglar
 • Besøk på institusjonar: streng besøkskontroll (1-2 nærkontakter)