Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Korleis er det å vere tenåring i Ål?

Ungdata-undersøking 2017

Korleis er det å vere tenåring i Ål?

Elevar ved Ål ungdomskule og Ål vidaregåande skule vert invitert til å delta i spørjeundersøkinga Ungdata i løpet av veke 10-12. Ungdata handlar om foreldre og vener, skule, framtid og fritid, helse og trivsel, tobakk, rus og vald. Resultata vil bli brukt til å vurdere satsingsområder i ungdomsarbeidet i Ål. Ungdomsrådet og ordførar oppmodar alle ungdom om å delta, og svare ærleg. Undersøkinga er anonym, ingen vil vite kven som har svart kva.

Les meir om NOVA si Ungdata- undersøking her og på www.ungdata.no.