Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunale avgifter

Ynskjer du å dele opp faktura på kommunale gebyr?

 Illustrasjonsfoto kommunale avgifter - Pixabay

Frå 2022 tilbyr Ål kommune at du kan få faktura på kommunale gebyr oftare enn tidlegare.

NB: Det vil ikkje lenger vera mogleg å inngå betalingsavtale etter at vi tek i bruk fleire terminar. 
Du kan behalde dagens ordning med faktura 2 gonger i året, eller du kan velje mellom å få faktura 1, 4 eller 6 gonger i året. Det einaste kravet er at du kan ta imot faktura digitalt.

Eksempel på digital måte å få faktura på er: e-faktura, avtalegiro, e-post eller Vipps.
Ynskjer du å ta imot faktura på e-post må du informere om e-postadresse. Dersom du allereie har avtale om avtalegiro eller du nyttar e-faktura, men nå ynskjer faktura på e-post, må desse avtalene slettast. Slike avtaler overstyrer faktura på e-post.

For deg som ikkje ynskjer å ta i mot faktura oftare, eller framleis ynskjer blankett tilsendt i posten, blir det ingen endringar. Du vil få faktura to gonger i året med betalingsfrist 20.03. og 20.09.
For å inngå avtale om oftare faktura må du fylle ut søknadsskjema, ta kontakt med kommunen om du treng hjelp. 

Dersom du har fleire eigedommar i kommunen, må du inngå avtale pr. bygg/eigedom.
Melding om oppdeling av faktura må vera kommunen i hende seinast 01.02. og 01.08 (før forfall på hovudterminane).

Søknadsskjema for oppdeling av gebyr - skjema sendast til postmottak@aal.kommune.no 
eller pr post til Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål.

Vi minner om at du sjølv kan utsetje/dele faktura på min side.

Utsetjing/deling av faktura på min side gjeld ikkje bedriftskundar.