Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunestyremøtet 17.06.2021

Sakspapir og protokoll

Møteprotokoll frå kommunestyret 17.06.2021

Møteinnkalling og sakliste - Ål kommunestyre 17.06.21

K.sak 37-21 - Rekneskap og årsmelding 2020 for Ål kommune

Rekneskap 2020 - vedlegg til sak 37

Årsmelding 2020 - vedlegg til sak 37

K.sak 38-21 - Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2025

K.sak 39-21 - Strategisk næringsplan 2021 - 2024 - Vedtak

K.sak 40-21 - Næringsfond - Sats på Hallingdal - Regional omstilling

K.sak 41-21 - Partnarskapsavtale mellom Regionrådet for Hallingdal og Viken fylkeskommune

K.sak 42-21 - Felles kommuneoverlege og samhandlingsleiar i Hallingdal 

K.sak 43-21 - Kommunerevisjon IKS - finansiering av sluttoppgjer for selskapet

K.sak 44-21 - Orientering KLP - Attendebetaling premiefond

K.sak 45-21 - Meldingar og orienteringssaker til kommunestyret 17.06.21