Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunepsykolog

Illustrasjonsteikning

Ål kommune har oppretta ei prosjektstilling som kommunepsykolog, førebels for eit år og med intensjon om oppretting av fast stilling innen 2020.

Psykologen blir ein del av kommunale helsetenester og primært ny kompetanse til fagfeltet psykisk helse og rus. Stillinga blir organisert i avdeling psykisk helse og rus. Avdelinga har over år bygd opp god kompetanse og har medarbeidarar med lang erfaring i fagfeltet.

Du finn full utlysingstekst her:

Kommunepsykolog.pdf

Søknadsfrist 31.10.2017