Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommuneanalysen 2020

Ål kommune på 6. plass i Noreg!

Foto Unicef

UNICEF lagar årleg ein kommuneanalyse kor dei samanliknar satsinga på barn, innan fem ulike områder områder.

"Kommuneanalysen 2020 viser at det er de små kommunene med store driftsbudsjetter som leverer best. Faktisk så har åtte av de topp ti et innbyggertall på under 5.000.

Kommunene skal fungere som et sikkerhetsnett når noe eller noen rundt barnet svikter. De skal legge grunnlaget for utdannelse og deltagelse i arbeidslivet, de skal fremme helse og ivareta sykdom. Geografiske ulikheter kan få varige konsekvenser for hvert barn.

— Generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken.

Hvordan går vi frem?

Vi sammenligner økonomiske prioriteringer og tjenester kommunene har for barn og unge mellom 0 og 20 år. Datagrunnlaget er tall fra 2019 som kommunene selv har rapportert inn til SSB.

Analysen tar for seg sektorene barnehage, skole, barnevern, helsetjenester og kulturtilbud i fem ulike kommune-kategorier, altså inndelt i størrelse.

Det er viktig å påpeke at analysen ikke er ment å henge ut eller premiere kommuner, men å skape debatt om forskjellene i barns oppvekstsvilkår og øke bevisstheten om barns rettigheter i kommunene før neste budsjettrunde."

Du finn meir informasjon om kommuneanalysen 2020 her