Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunale gebyr

Faktura for 1. halvår 2021 vert no sendt ut.

Fakturaen inneheld gebyr for vatn, avlaup, kloakk og eigedomsskatt.

Du kan sjølv finne meir info, sjå dine fakturaer og søkje om betalingsutsetjing på Mi side. Du kan også sjå info om din eigedom her. Pålogging med elektronisk ID.