Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunale avgifter

2. halvår 2020

Kommunale avgifter 2. halvår 2020

Faktura er sendt ut. For dei som har papirfaktura tek det nokre dagar før den kjem i posten. E-faktura ligg allereie i nettbanken.
Faktura gjeld vatn, kloakk og renovasjon på bustad.
Eigedomsskatt og branntilsyn/feiing

Ved spørsmål om branntilsyn og feiing må de ta kontakt med feiekontoret på Torpomoen. Telefonnummer 966 25 425.
For andre spørsmål ta kontakt med Servicetorget på 3208 5000