Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunal kompensasjons-ordning til lokale verksemder

Forlenga søknadsfrist til 20.04.21

Ål kommune har fått ytterlegare kr 1 860 000 frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til kommunale verksemder.

Formålet med tilskotet er å setje kommunane betre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt råka av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i samband med pandemien.

Næringsstyret i Ål kommune er satt til å administrere ordninga.

Ny forlenga søknadsfrist tirsdag 20.4.2021.

Sjå meir om ordninga på www.regionalforvaltning.no eller kontakt næringsutviklar Staffan Landsmann-Wiwe.