Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vasslekkasjer - kokevarsel

Koking av vatn inntil vidare.

Kaffekjele foto Inger Lervåg

FORTSATT KOKEVARSEL!

I samråd med kommuneoverlegen velger Ål kommune, i området Gullhagen - Kleivi, fortsatt å tilrå koking av vatn som vert brukt til drikke og matlaging. 
Ny melding vert gjeve når vatnet er trygt å bruke.

Det er ei usikkerheit i høve til ei av prøvene som er sendt inn til analyse frå Sundre vassverk  For å auke tryggleiken ytterlegare startar vi kloring av vatnet frå idag, laurdag  

Ny status/beskjed vert lagt ut på måndag.

Har du privat vassforsyning kan du sjå bort frå dette varslet.