Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

KAV - Hallingdal jobbar med opprydding i spreidd avløp

Tilsynssesongen 2023 er i gong.

Ein kan i tida framover sjå kommunalt tilsette som kartlegg og førar tilsyn med private avløpsanlegg. Ver merksam på at tilsyn/kartlegging kan skje uanmeldt.

KAV (foto-GlenArvid).jpg

Foto: Glen Arvid Valstad

Sist endret: 26.05.2023