Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kafè og Kårstugu

Vanleg drift frå veke 41

Kårstugu startar opp att aktivitetane sine i Ål helsesenter frå 5.10.21.
Kaféen er open.
Middagssalg startar opp att i kaféen frå veke 41.

Middag