Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Karantene

Bruk eigenmelding!

Karantene

Myndigheitene ber alle arbeidsgjevarar å akseptere utvida eigenmelding i opptil 14 dagar for tilsette som følger myndigheitens pålagte karantenekrav. Dette er eit tiltak som som frigjer tid legane kan bruke på pasientane. Regelverket opnar allereie for at arbeidsgjevar kan gi tilsette rett til å nytte eigenmelding for heile arbeidsgjevarperioden – dei første 16 dagane av ei sjukemelding.

Då treng du ikkje kontakte legekontoret!

Ål kommune ber arbeidsgjevarar i Ål kommune om å utøve same praksis.