Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Jord- og flaumras i Ål kommune

Den akutte faren for større jordras er no redusert.

Ved eventuelle hendingar, ring:
Politiet: 112

Dersom du treng råd, ring:
tlf.: 32 08 50 00 -  kl 9.00-15.00 - Ål kommune - servicetorget
tlf.: 91 66 68 08 -  utanom kontortid - vakttlf. veg og park