Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Interkommunal prosjektmedarbeidar

Implementering av Feedback Informerte Tjenester i Hallingdal

Interkommunal prosjektmedarbeider:
Implementering av Feedback Informerte Tjenester i Hallingdal (FIT)

De seks Hallingdalskommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Hol og Ål søker etter en prosjektmedarbeider for å bidra inn i arbeidet med implementeringen av Feedback Informerte tjenester i de psykiske helse og rus tjenestene i Hallingdal. Prosjektet heter "Implementering av Feedback Informerte Tjenester i Hallingdal".

Kommunene vedtok januar 2020 et regionalt samarbeidsprosjekt for å implementere Feedback Informerte Tjenester (FIT). For at FIT skal bli en integrert del av tilbudet innen utvalgte helse tjenester ønsker man en prosjektmedarbeider som skal bistå med implementeringsprosessen og forankring i de seks kommunene.

Prosjektet fikk innvilget tilskudd fra Helsedirektoratet til å ansette en prosjektmedarbeider i en 40 % midlertidig stilling over et år fra annsettelsesdato. Prosjektet er inne i sitt 1 år. Stillingen er tilknyttet Hallinghelse, som er en interkommunal organisering av samhandlingstiltak i Hallingdal. Hallinghelse er lokalisert på Torpomoen. Hemsedal kommune er administrativ vertskommune for prosjektet.

Hva er Feedback Informerte Tjenester?
Feedbackinformerte tjenester handler om å innhente systematisk tilbakemelding fra mennesker som mottar helsehjelp i kommunene, samt å endre og tilpasse tjenestene i tråd med disse tilbakemeldingene. Feedback informerte tjenester setter mennesket, og deres opplevelse av hva som er virksom hjelp, i sentrum. Kontinuerlig og umiddelbar tilbakemelding satt i system på denne måten gir utgangspunkt for læring og endring, og sikrer stor grad av brukermedvirkning. Dette gjelder ikke bare for samarbeidet mellom den enkelte bruker og hjelper, men ikke minst også for utvikling av helsetjenestene i sin helhet i kommunene.

Arbeidsoppgaver
- Bidra med tjenesteinnovasjon og tjenestedesign i prosjektet
- Arbeide med å synliggjøre gevinstene av aktiv bruk av FIT
- Medvirke til forankring av FIT i helsetjenestene i kommunene
- Involvere og engasjere prosjektgruppen, de lokale arbeidsgruppene og brukergrupper
- Bidra til å styrke kompetansen om FIT i helse- og omsorgstjenesten
- Formidle og rapportere resultater og kunnskap om prosjektet
- Dialog og samarbeid med andre relaterte prosjekter
Kvalifikasjoner
Det er ønskelig med:
- relevant utdanning på høgskolenivå
- erfaring fra prosjektledelse, prosjektarbeid, utviklingsarbeid
 - interesse og engasjement for innovativt utviklingsarbeid
- sertifikat: Førerkort klasse B

Personlige egenskaper
Vi søker en som
- er strukturert og har god gjennomføringsevne
- har gode kommunikasjons- og formidlingsevner både muntlig og skriftlig
- har evne til å jobbe både selvstendig og i team
- personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
- stort ansvar og spennende arbeidsoppgaver
- tverrfaglig arbeidsmiljø
- fleksibel arbeidshverdag
Send søknad
Tiltredelse august/september
Det søkes digitalt gjennom Hemsedals kommunes søknadsportal, www.hemsedal.kommune.no - ledige stillinger.
Kontaktperson
Spørsmål om stillingen kan rettes til Christin Wangen Sjølie, kommunepsykolog Hallinghelse/Hemsedal, christin.wangen.sjolie@hemsedal.kommune.no, tlf: 906 54 921 eller daglig leder Iselin Haugo i Hallinghelse, tlf 954 44908 iselin@hallingdal.no