Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Innskriving til grunnskule

Innskriving til grunnskule skuleåret 2022/2023

Barn som fyller 6 år i kalenderåret 2022 har etter Lov om opplæring, plikt til å ta til i grunnskulen det året dei fyller seks år (født 2016).

Barn som oppheld seg i Ål kommune og som ikkje er folkeregistrert i Ål, skal nytte elektronisk skjema for å melde seg inn til grunnskulen. Skjemaet skal også nyttast av barn som flyttar til kommunen fram mot skulestart i august 2022.

 

Les meir om innskriving her