Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Innskriving grunnskule

Ungar født i 2013

illustrasjonsteikning abc

Føresette som har barn som skal byrje i grunnskulen august 2019 vil motta vedtak om innskriving innan 24. november. 
Dette gjeld barn født 2013 og barn med vedtak om utsett skulestart som har folkeregistrert adresse i Ål. I dette vedtaket vil det bl.a bli gjeve melding om kva for skule eleven er skrive inn ved. 

Føresette som ikkje har motteke brev med vedtak om innskriving innan 24. november, og elevar som flyttar til kommunen i tida fram mot skulestart, må skrive seg inn ved å nytte elektronisk skjema. Dette for at alle elevar som skal byrje ved grunnskulen skal få vedtak om innskriving og kva skule eleven skal byrje ved.

Du finn meir informasjon her.