Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Inga endring i lokale bestemmelsar i Ål kommune

Det er iverksett omfattande tiltak og restriksjonar i 25 kommunar i Oslo-området.
Ål kommune følgjer dei nasjonale bestemmelsane, og det er førebels ikkje aktuelt å innføre strengare tiltak hjå oss.
Me overvakar situasjonen nøye, og endringar kan skje på kort varsel om situasjonen krev det.

Den nye forskrifta som gjeld berørte kommunar kan du lesa her
Den gjeld ikkje i Ål

Skulane følgjer gult tiltaksnivå:
Her finn du rettleiar for smitteverntiltak i skule og barnehage - gult nivå

Besøksrestriksjonar på sjukeheimen som før 
Minner om påbod om bruk av munnbind i Ål og kommunane elles i Hallingdal.

Her finn de informasjon om nasjonale retningslinjer på andre språk