Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Informasjonsskriv - corona

Nyttige telefonnummer og gode råd

Informasjon frå Ål kommune vedr Corona/covid-19 smitte

• Hald deg heime så mykje som mogeleg
• Skjerp rutinar rundt handvask 
• Ha avstand til kvarandre på minst to meter
• Personar i risikogruppa, eldre og sjuke bør ikkje gå i butikkar, bank o.l.
• Unngå å klemme, handhelse eller ha anna nærkontakt med kvarandre

Du kan ringe desse telefonnumra for å få hjelp:

Nasjonal informasjonstelefon Corona:  81 55 50 15
kl. 08.00 – 18.00  kvardagar
kl. 10.00 -  16.00  helg
  • Legevakt: 1 1 6  1 1 7 /  1 1 3 ved alvorleg sjukdom
  • Ål kommune – servicetorget: 32 08 50 00 kl. 09.00 – 15.00  kvardagar
  • Frivilligsentralen på Ål 90 77 74 95
    - treng hjelp til å få matvarer levert på døra
    - treng nokon å prate med
  • Psykisk helse – vakttelefon 08.00-15.30, kvardag  91 66 68 50
  • NAV – kundesenter kl. 08.00 – 15.30 kvardagar   55 55 33 33
  • NAV – vakttlf. NAV Hallingdal 09.00 – 15.00 kvardagar 48 27 61 30

Følg ellers med på Radio Hallingdal, Hallingdølen, www.aal.kommune.no, Ål kommune sin Facebook

Corona informasjon Ål kommune.pdf