Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Informasjon vedrørande barnehage og skule

Informasjon vedrørande barnehageplass, SFO-plass, og overgangen frå skule til barnehage for skulestartarane

Dersom du lurar på korleis du sender ein søknad om barnehageplass, korleis du sender søknad om SFO-plass, korleis overgangen blir frå barnehage til skule for skolestartarane, og kva for fristar som gjeldt, kan du lese informasjonen i dei tre dokumenta som ligg vedlagt. 

Informasjon om søknad om barnehageplass 

Informasjon om søknad om SFO-plass 

Informasjon til skulestartarar i barnehage 

I tillegg ligg det meir detaljert informasjon ved "Barnehage og skule" på heimesida.