Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Informasjon til føresette i skulen

Informasjon 05.06.20

Informasjon til føresette i skulen 1.- 10.trinn                                           05.06.2020

29.05.2020 sendte Folkehelsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet ut 3. utgåve av smittevernrettleiaren for barneskulen og ungdomsskulen under Covid-19 utbrotet.
Smitteverntiltak er no nivåinndelt etter trafikklysmodellen (grøn, gul og raud), og endringar i høve kva for nivå smitteverntiltak i kommunen skal ligge på kan endrast på kort varsel.

Her kan du lese brevet som er sendt til føresette i skulen

Informasjon om corona på udir.no

Informasjonsfilmar om oppstart i skular og barnehage