Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilskot kulturlandskap

Informasjon om tilskot til tiltak innanfor Leveld-utvalt kulturlansdkap i jordbruket (UKL) - søknadsfrist 12.april 2019

I år er det to fristar for å søkje om tilskot til tiltak innanfor UKL Leveld, ein på våren og ein på hausten. Søknaden sender de på eige søknadsskjema til Ål kommune innan fredag 12. april – NY FRIST (ikkje 1. april slik de tidlegare har motteke e-post om).

Meir informasjon finn du her

Søknadsskjema