Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Informasjon om sjølvtesting for korona

Kor kan du få sjølvtestar?

Bilete viser ein ansiktsmaske og ein sjølvtestar.

Ål kommune har gratis utlevering av sjølvtestar i foajeen ved Ål helsesenter kvardagar kl 8.30-15.30 og på Servicetorget på Tingstugu som også har opent i kvardagane kl 09-15.

 

Nokre pasientgrupper med høgare risiko for alvorleg forløp av korona bør vurderast for rask oppstart av behandling med Paxlovid. Dei er difor tilrådd å ta ein sjølvtest ved nyoppståtte luftvegssymptom. Du kan lese meir om kven dette gjeld for her: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing/om-koronatest/

 

 

Sist endret: 23.03.2023