Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Influensavaksine

Oppmøte på Ål helsestasjon


Folkehelseinstituttet tilrår vaksine til:

 • Alle frå og med fylte 65 år
 • Bebuarar i omsorgsbolig og sjukeheim
 • Gravide i 2.og 3.trimester 
 • Gravide i 1.trimester med anna tilleggsrisiko kan vurderast for vaksinasjon
 • Barn og vaksne med :
 • diabetes mellitus (både type 1 og 2
 • kronisk lungesjukdom (inkludert astma)
 • nedsett immunforsvar.
 • kroniske hjarte-/karsjukdom 
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nevrologisk sjukdom og skade
 • svært alvorlig fedme, dvs. kroppsmassindeks over 40 kg/m2
 • anna alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer en alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

I tillegg vert falast vaksinen til :
Helsepersonell som har pasientkontakt
Hustandskontakter til personer med nedsett immunforsvar
Svinerøktere og andre med regelmessig kontakt med levende griser.

Vaksine mot lungebetennelse kan setjast samtidig. 

Måndag 11.november Kl. 09:00-13:00
Torsdag 14.november Kl. 09:00-13:00
Måndag 25.november Kl 09:00-13:00

Ingen timebestilling
Influensavaksinen kr 250,- Pneumokokk vaksine kr 350,-

 

Oppmøte: Ål helsestasjon 2.etg. familienshus:
Ingen timebestilling

Influensavaksinen kr 250,- Pneumokokk vaksine kr 350,-