Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Idrettsaktivitet

Idrettsaktivitet:

Helsedirektør Bjørn Guldvog anbefalar at idrettsaktivitetar skjer mest mogeleg i form av organisert trening for å overhalde smittevernreglane og det er sikra at det er vaksne til stades. Det kan ikkje vere meir enn fem personer, og det bør vere avstand på to meter. Det er ein forutsetning for all aktivitet at smittevernreglane blir overholdt, seier Guldvog. Utstyr i kontakt med hender og hodet blir sterkt fraråda, og garderobar kan ikkje takast i bruk. Det betyr for eksempel at du ikkje bør heade ballen på ein fotballbane. I alle idrettar der ein har med utstyr å gjere, må ein organisere det slik at folk ikkje tek på det same utstyret, seier Guldvog. Helsedirektøren presiserar at det betyr at det er mange idrettsaktiviteter ein difor ikkje kan gjere.