Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Helsebygga i Ål

Hovudinngang Ål helsetun

Ål kommune har mange bygg som inneheld tenester innan helse.
Her finn du eit oversiktskart som syner kvar dei ulike tenestene er plassert.

Helsebygga i Ål.pdf