Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Småjobbsentralen

Stengt til 03.08.2021

VIKTIG INFO

Småjobbsentralen held stengt til 03.08.2021

Viss innbyggjarar treng hjelp til utearbeid, kontaktar dei Frivilligsentralen på tlf. 907 08 637 som kontaktar Arvid Tveit i Småjobbsentralen.
 

Om Småjobbsentralen 

Målet er at folk med litt arbeidslyst og tid til overs, kan være med å utføre småoppdrag for personer som ikkje klarer dette sjølv (i hovedsak eldre og personer med nedsatt førlighet eller funksjonsevne). Oppdragsgjevar betaler den som tek oppdraget eit beløp (150 kr. timen) etter eigne retningslinjer.

Ein småjobb er korte arbeidsoppgåver på maksimalt 4 timer, som det ikkje er naturlig at andre (profesjonelle, offentlige eller frivillige) tek seg av, og som ikkje konkurrerer med næringsverksemd.
Småjobbaren (hjelparen) registrerer seg for småjobboppdrag ved å fylle ut og skrive under på eit registreringsskjema og taushetserklæring. Her vert det registrert kva type oppdrag vedkommande er villig til å utføre. Dei som betjener sentralen skal sørge for å fordele oppdrag på alle som har meldt seg.
Småjobbaren representerar seg sjølv, og står fullt ut ansvarlig ovenfor oppdragsgjevaren.
Småjobbsentralen i Ål har kontortid på Frivilligsentralen på Ål tirsdager og torsdager mellom klokken 10 og 12.
Me tek imot oppdrag, kom innom, ring eller send e-post.
Våre flinke kontormedarbeidarar på sentralen hjelper dekan: tlf. 482 54 984‬ eller aalsmaajobb@gmail.com

Liste over oppdrag vi ønsker å tilby hjelp til: 

Oppdrag Småjobbsentralen i Ål utfører 

Vårt fokus er å skape sosiale møteplassar og koble folk sammen.
Vi treng alltid fleire småjobbarar. Vert med, og gjer noko som er bra for alle. Ikkje vær redd for arbeidsbelastninga. Du bestemmer sjølv. Vinn - vinn!
Er du interessert, ta kontakt med Småjobbsentralen i Ål tlf. 482 54 984‬ eller aalsmaajobb@gmail.co eller ta ein tur innom kontoret i Ål Kulturhus.
Velkommen!

Kontaktinformasjon Småjobbsentralen i Ål.pdf

Info til småjobbarar

Registrering av hjelpar

Teieplikt

Bilete av plenklyppar