Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Har du lyst på ein småjobb?

Frå hausten får Ål ein småjobbsentral

Logo frivilligsentralen

På initiativ frå Ål eldreråd og i samarbeid med Frivilligsentralen er håpet å få i gang ein småjobbsentral frå hausten.

Oppstart etter planen er 1. september 

Småjobbsentralen på Ål er no ute og søker etter personar som kan vere med å bidra, kanskje du eller nokon du kjenner har lyst til å vere med?
Folk med arbeidslyst og litt tid til overs kan få høve til å hjelpe andre som har behov for ei handsrekning.
Brukarane (oppdragsgjevarane) vil i hovudsak vere eldre og menneske med nedsett funksjonsevne.

Du finn meir informasjon her.

Registrering av hjelpar.pdf

Bestilling oppdrag Småjobbsentralen i Ål

TEIEPLIKT.pdf