Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Småjobbsentralen i Ål er starta

Bilete av plenklyppar

På initiativ frå Ål eldreråd og i samarbeid med Frivilligsentralen var Småjobbsentralen i gang 4. september.

Småjobbsentralen i Ål søker etter personar som kan vere med å bidra, kanskje du eller nokon du kjenner har lyst til å vere med?
Folk med arbeidslyst og litt tid til overs kan få høve til å hjelpe andre som har behov for ei handsrekning.
Brukarane (oppdragsgjevarane) vil i hovudsak vere eldre og menneske med nedsett funksjonsevne.

Kontoret vil vere på Frivilligsentralen, og dette vil vere ope tysdagar og torsdagar frå 10.00 - 12.00.
Ta kontakt på telefon: 48 25 49 84 eller e-post aalsmaajobb@gmail.com

Gunn Marit Oleivsgard, leiar for Frivilligsentralen, seier dette.

"Dette er i tett samarbeid og samråd med frivilligsentralen. Småjobbsentralen overtek alle praktiske småoppdrag(med unntak av handlinga), medan frivilligsentralen held tak i dei sosiale, relasjonsabaserte oppgåvene Vårt hovedfokus skal framleis vera å skape møteplassar. Ved at småjobbsentralen kjem, så kan me få frigjort tid til endå meir relasjonsbaserte oppdrag, og alle kan få god hjelp til småjobbar (som har vore til dels vanskeleg å få nok og riktige folk til frå vår side). Det betyr at frå 1 sept kan ein ikkje få dette gjort gratis av frivilligsentralen.Me ynskjer småjobbsentralen hjarteleg velkomen, og ser fram til eit godt samarbeid. Dei vil mellom annan ha kontor på sentralen."

Kontaktinformasjon Småjobbsentralen i Ål.pdf

Oppdrag Småjobbsentralen i Ål utfører.pdf

Info til småjobbarar

Registrering av hjelpar

Teieplikt