Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Friluftsråd i Hallingdal

Vi ønsker tilbakemelding frå deg.

Denne hausten pågår eit utgreiingsarbeid som ser på mogelegheitene for å etablere friluftsråd som eit interkommunalt samarbeid mellom alle kommunane i Hallingdal. Utgreiingsarbeidet skal sjå på korleis eit interkommunalt friluftsråd i Hallingdal kan organiserast og kva det eventuelt kan ha som oppgåver. Ved å svare på ei kort spørreundersøking kan du gi ei tilbakemelding på kva du meiner om etablering av friluftsråd. Undersøkinga er i utgangspunktet for organisasjoner, lag, foreningar og andre interessentar innanfor friluftslivsarbeid.

Klikk her for å delta