Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Friluftslivskartlegging i Ål kommune

Høgebrot. Foto Inger Lervåg

Friluftslivskartlegging er eit nasjonalt satsingsområde, og følgjer Miljødirektoratets rettleiar M98-2013.  Ål kommune har gjennomført kartlegging i samarbeid med andre kommunar i Buskerud og  Buskerud fylkeskommune. 

Meir informasjon her.