Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Fotografering av vegnettet

Bilete av safecontrol bil
Ål kommune har engasjert Safe Control Infra for å fotografere det kommunale vegnettet.
Safe Control Infra har eigen registreringsbil som tek 360' panoramabilete kvar femte meter på vegen.
samtidig vert GPS-posisjon med høgde og ei rekke andre posisjoneringsdata registrert.
Vegbileta kan nyttast til å forvalte vegnettet, og bileta må takast når det er bart, opphaldsvêr og dagslys.