Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Forskrift til høyring

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg

Forskrifta gjeld for kommunen si saksbehandling og kontroll i medhald
av forureiningsforskrifta. Forskrifta omfattar Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå.

Du finn forskrifta her

Høyringsuttale skal sendast til KAV Hallingdal: E-post til kav@hallingdal.no
Postadresse: Ål kommune, Torget 1, 3570 ÅL

Høyringsfrist 26.05.2021