Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Forbod mot saltstein og fôring i utmark

Bilete av saltstein

Forbod mot saltsteinar (til alle dyr)  og foring i utmark.
Mattilsynet har no lagt ut framlegg til soneforskrift om tiltak for å hindre spreiing av skrantesjuke – høyringsfristen er 20. april.

Framlegget vil bli drøfta med beitenæringa (sankelaga) på eit møte i Hemsedal fredag 7. april. 
Hol, Hemsedalog Ål kommunar i lag med beitenæringa  vil gi ei samla høyringsuttale.
Les forskriftsutkastet her