Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Fellesmøte for song og musikk

Galleri Syningen 23. oktober klokka 19.30

Velkomen til fellesmøte for song og musikk!

Musikkrådet inviterer alle aktørar, organisasjonar, lag, grupperingar og medlemmer av musikkrådet til fellesmøte for songen og musikken i Ål kommune.

Tid: Onsdag 23. oktober klokka 19:30
Stad: Galleri Syningen, Kulturhuset
Bilete av Kulturhuset

Tema for kvelden:

  • Musikkrådets rolle, medlemsskap og tilskotsordningar v/Helga Anfinsen
  • Informasjon om kulturhuset og moglegheiter for songen og musikken v/Hilde Bjørnsvik
  • Biblioteket fortel om sine prosjekt og moglegheiter v/Anne Kaslegard
  • Sakar og innspel frå deltakarane

Har du ein sak du ynskjer å ta opp, send gjerne litt info i forkant til: kjk@aal.kommune.no
Me håper å sjå mange av dykk! Sei gjerne frå om du kjem 

Helsing Ål Musikkråd