Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Spennande stillingar!

Nyoppretta kontor for vassdrag- og avløpssaker. Søknadsfrist 20. januar

Ål kommune er vertskap for nytt felles kontor for kommunane Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå på Torpomoen.

Kontoret skal mellom anna følgje opp vanndirektivet, handsame utsleppssøknadar og føre tilsyn med private avløpsanlegg

50% fast stilling som kontorleiar
(evt i kombinasjon med 50% koordinator Vannområde Hallingdal eller 50% sakshandsmar tilsyn)

Vi ønsker at du:
• har leiarerfaring (økonomi og personalansvar) og evne til å motivere andre
• har relevant høgare utdanning
• har erfaring frå kommunal sakshandsaming
• har gode datakunnskaper
• er serviceinnstilt, ryddig og god til å ordlegge deg munnleg og skriftleg på norsk

Søkjarar må ha førarkort for bil.
Du kan søke på anna stilling ved kontoret i kombinasjon

Vi tilbyr:
Varierte, spennande og meiningsfylte arbeidsoppgåver
Løn etter avtale og gunstig pensjonsordning.

Nærare opplysningar om stillinga kan du få ved å kontakte
kommunalsjef Reidun Aaker tlf. 99287854.

Elektronisk søknad med CV via denne lenka.

Søknadsfrist: 20. januar.  

50% fast stilling koordinator Vannområde Hallingdal

(evt i kombinasjon med 50% stilling som kontorleiar eller 50% stilling som sakshandsamar)

Vi ønsker at du:
• har relevant høgare utdanning
• har erfaring frå kommunal sakshandsaming, planlegging og prosjektarbeid
• har gode datakunnskaper
• er serviceinnstilt, ryddig og god til å ordlegge deg munnleg og skriftleg på norsk

Søkjarar må ha førarkort for bil.
Du kan søke på anna stilling ved kontoret i kombinasjon.

Vi tilbyr:
Varierte, spennande og meiningsfylte arbeidsoppgåver
Løn etter avtale og gunstig pensjonsordning.

Nærare opplysningar om stillinga kan du få ved å kontakte
kommunalsjef Reidun Aaker tlf. 99287854.

Elektronisk søknad med CV via denne lenka.

Søknadsfrist: 20. januar.

Tre 50-100% stillingar som medarbeidar tilsyn/sakshandsaming

Vi ønsker at du:
• har relevant utdanning, praksis eller erfaring (ingeniør, byggfag, røyrleggjar, graveentreprenør med ADK-sertifikat)
• har erfaring frå avløpssaker og kommunal sakshandsaming
• har gode datakunnskaper
• vilje og evne til å lære nytt
• er serviceinnstilt, ryddig og god til å ordlegge deg munnleg og skriftleg på norsk
• likar og har evne til å koma i kontakt med andre

Søkjarar må ha førarkort for bil.

Vi tilbyr:
Varierte, spennande og meiningsfylte arbeidsoppgåver
Mykje arbeid ute i felt i sumarhalvåret
Løn etter avtale og gunstig pensjonsordning.

Nærare opplysningar om stillinga kan du få ved å kontakte
kommunalsjef Reidun Aaker tlf. 99287854.

Elektronisk søknad med CV via denne lenka

Søknadsfrist: 20. januar.