Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Faktura for slamtømming

Ål kommune ber om orsaking for feil målform!

Ved utsending av faktura for slamtømming har det skjedd ein feil med målform. Faktura er sendt ut på bokmål. Me beklagar feilen.
Frå neste faktura skal dette vere retta, slik at faktura kjem på nynorsk.