Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Etablerarkurs 2020

Oppstart 15. januar klokka 18.00Kursplan (foreløpig)
Oppstart onsdag 15.01.20 kl. 1800

Samlingane vil normalt vare frå 1800 til 2130 (4 skoletimar).
Kursavgift: Kr. 1.000,- (vil bli fakturert ved kursslutt)

Kurslokale: Pers Hotell, Gol (Studiesenteret)
(Kan endrast etter vurdering av antal og geografisk fordeling av deltakarane.)

Du finn heile invitasjonen her