Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Er du pensjonist med erfaring frå skule?

Har du tidligare jobba som fagarbeidar, assistent eller lærar i skule, og har tid til å bistå oss nokre dagar i veka i ein periode?

Har du tidligare jobba som fagarbeidar, assistent eller lærar i skule, med tid til å bistå oss nokre dagar i veka i ein periode (2).png

Arbeidets omfang blir tilpassa slik at du ikkje tapar pensjonsinntekt. Som medlem i SPK må du vere 67 år eller eldre, er du medlem i KLP kan du vere frå 62 år.

Er dette noko for deg? Du kan vise interesse ved å søkje på stilling som tilkallingsvikar. Legg inn merknad om at du ønskjer stilling på pensjonistvilkår.

Søk på stillinga her

Har du spørsmål? Ta kontakt med skulefagleg rådgjevar Karin Heiene, tlf 996 42 629.