Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Er DU ny skogeigar?

Kjære nye eller blivande skogeigar. Kjenner du skogbruket i din region?

Kva med å sørgje for at skogeigedomen gir enda større avkastning?

Vi inviterer deg til å bli med på ein informasjonskveld for nye skogeigarar.

Informasjonen vi ønsker å dele med deg på denne kvelden er konsentrert. Vi skal hjelpe deg på vegen for å sikre best mogeleg utnytting av skogeigedomen din. Målet er å rettleie deg, sånn at du lettare kan orientere deg blant aktørane i skogbruket sjølv. 

Kanhende kan nokre av aktørane hjelpe deg med ulike tenester sånn at du kan bli ein aktiv skogeigar som generer best mogeleg lønnsemd i bedrifta di.
Høyrest dette ut som det er noko for deg? Bli med.. 

Dato: 22.09.2015

Klokka: 18.00 – 21.00

Stad: Kommunehuset i Gol  

Gamlevegen 4, 3550 Gol

Det blir enkel bevertning – Kjem du? Send e-post til karl.henrik@skogselskapet.no!