Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Endring i Covid-19 forskriften

Gjeld smittekarantene

I forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) gjøres følgende endringer:

§ 4 nytt fjerde og femte ledd skal lyde:
Karanteneplikt etter bokstav b gjelder ikke for personer som er fullvaksinert for SARS-CoV-2. Unntaket gjelder i 6 måneder etter at personen ble vaksinert.
Personer som ved nærkontakten hadde vært vaksinert med kun én dose i mer enn 3 uker og mindre enn 12 uker, unntas karanteneplikt etter bokstav b dersom vedkommende testes mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten.
II
Forskriften trer i kraft 3. mai 2021 kl. 24:00.

Endring av covid-19-forskriften - smittekarantene for vaksinerte