Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Endring i bålforbodet

Endring i bålforbodet i Hallingdal

Lokal forskrift om forbod mot bruk av open ild i innmark i Hallingdal vart oppheva den 30.06.2023.

HUGS: Forbodet mot bruk av open ild i og i nærleiken av skog og utmark. Altså det generelle forbudet fra 15.april til 15.september. Brannvesenet følgjer utviklinga framover, og om nødvendig vert det innført lokal forskrift på nytt. Dette vil i tilfelle bli varsla. Brannvesenet vil benytte anledningen til å takke alle for å ha respektert lokal forskrift og respekterer forbudet mot åpen ild i skog og utmark

Sist endret: 19.09.2023