Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eigedomsskatt 2019

Skattelista for eigedomsskatt vert i medhald av lov om eigedomsskatt § 15 lagt ut til ettersyn i tida 01.03.19-12.04.19.