Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kursoversikt - helserelaterte kurs

Attendemeldingar frå både innbyggjarar og tilsette i Hallingdal peikar på eit behov for ein god oversikt og formidling av lokale helserelaterte kurstilbod.

I tillegg er det også meldt behov for betre koordinering av faglege kurs for kommunalt tilsette.

Pindena påmeldingssystem er grundig utprøvd og vil vera eit nyttig og påliteleg verktøy for påmelding og formidling av kurs. Systemet skal fungere som ein interkommunal digital kursportal.

Du finn formål og retningslinjer her

Lenke til påmeldingssystemet