Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Chat - psykisk helse

Chat-teneste psykisk helseteneste i Hallingdal.

Chat-tenesta oppretta i samband med koronautbrotet i mars har vorte lite nytta. Me har difor i psykisk helsetenestene i Hallingdal bestemt at den vert avvikla frå måndag 11. mai.
Me oppmodar alle born og unge med behov for hjelp om å ta kontakt med hjelpetenestene i eigen kommune.

Treng du nokon å prate med?

Alarmtelefonen: https://www.116111.no/