Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Bygg og Bevar

Logo Bygg og bevar

Nyttig nettportal om korleis ta vare på eldre bygg: www.byggogbevar.no

Bygg og Bevar er eit program oppretta av Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Byggenæringens Landsforening. Det skal bidra til at eldre bygg blir brukt, forvalta, sett i stand og utvikla på ein god måte

Bygg og Bevar skal bidra til å redusere byggskader og til å unngå tap av kulturhistoriske verdiar gjennom å hjelpe eigarar av gamle bygg. På nettportalen www.byggogbevar.no, blir det lagt ut artiklar basert på fagmiljøa sin kunnskap og styresmaktene sitt regelverk. Bygg- og Bevar er produkt- og leverandør-nøytrale. Det er og eit mål å legge til rette for at fagkunnskapen hos handverksbedriftene  blir etterspurt og utvikla.