Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Budsjett og økonomiplan

Offentleg ettersyn - Årsbudsjett og økonomiplan

Offentleg ettersyn - årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
I samsvar med kommunelova § 14-3 er formannskapet si innstilling til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 lagt ut til offentleg ettersyn på nettsida til kommunen 15.11 - 28.11.21.

Behandling i kommunestyret 16. desember 2021.
Høyringsinnspel skal sendast til postmottak@aal.kommune.no, eller Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål, innan 28. november 2021

Formannskapet sitt høyringsframlegg til Økonomiplan og budsjett 2022-2025 etter møte 10.11.2021

Saksprotokoll Innspel frå SHO til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Saksprotokoll Innspel frå STNR til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 

Saksprotokoll Innspel frå SUKO til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Samla saksframlegg - Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025