Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Besøk ved sjukeheimar og omsorgsbustader

Besøksreglar

Hovudinngang Ål helsesenter

Ål kommune viser til regjeringa sine nye retningsliner for for besøk ved sjukeheim og omsorgsbustader.

I Ål er ein ikkje ferdig med koronavaksinering for våre pasientar og bebuarar.
Det betyr at vi må vidareføre gjeldande besøksreglar inntil vidare.

Vi kjem attende med reviderte retningsliner så fort dette er på plass frå Folkehelseinstituttet (FHI)

Besøksreglar for Ål kommune