Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Barnevernvakt for Hallingdal

Viktig endring frå 23. desember 2019

Hallingdalskommunane har inngått samarbeid med barnevernvakta i Ringerike. Nummeret til barnevernvakt som har vore tilgjengeleg for politi, legevakt, ambulanse og krisesenter fram til no, vert endra.

Nytt nummer til barnevernvakta gjeldande frå 23.12.2019 vert:

Barnevernvakta: 911 14 600

Nummeret vert offentleg og vil vera tilgjengeleg for alle innbyggjarar. Vakta kan nås heile døgnet, alle dagar, utanom ordinær arbeidstid.