Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Badevatnet i Ål

Badevatnet i Ål er friskmeldt

Badevatnet er no friskmeldt, men det anbefalast ikkje å bade pga høg vasstand og sterk straum.

Tilfredsstillende badevannskvalitet igjen etter "Hans" - Miljøretta Helsevern Hallingdal (mhvh.no)