Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Badeplassen - svømmekløe

Badeplassen - svømmekløe

Badeplassen i Strandafjorden – svømmekløe er ufarlig, men ubehageleg

Det er rapportert inn at ungar som badar på badeplassen i Strandafjorden har fått utslett. Det er vanleg ved bading i ferskvatn når vasstemperaturen er over 20 grader.

Sist det var registrert her i Ål var i 2011.

Barn er mest utsatt då dei ofte sitt lenge ute i vatnet på grunne område. Utsletta er ufarlege. Solkrem med brennmanetbeskyttelse kan virke forbyggande.

Elles er det lurt å unngå dei mest grunne områda.
Meir info sjå: svømmekløe på Folkehelseinstituttet si heimeside

https://www.fhi.no/ml/badevann/svommekloe/