Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Autismeprosjektet

Interkommunalt prosjekt for Hallingdalskommunane.

Kommunane i Hallingdal har oppretta eit ressursteam for autismespekterforstyrringar og asperger syndrom.
Ressursteamet er tverrfagleg og tverretatleg, og består av to ressurspersonar frå kvar kommune.
Teamet skal vere eit interkommunalt mestringstilbod kor kommunane kan søke bistand i enkeltsaker, be om kompetanseheving/kursing av tilsette, og rettleiing til familiar og personar med autisme og asperger.

Du finn meir informasjon om prosjektet her

Illustrasjonsteikning av stolar i ring